Komt een vrouw voor de uitslag van haar bloedonderzoek bij de dokter.
Zegt de dokter: 'Ik heb goed nieuws en slecht nieuws'.
'Geeft u dan maar eerst het slechte' antwoordt de vrouw.

'Het is wat ik al dacht, ernstige kanker' vertelt de dokter, 'u heeft nog maximum 5 à 6 maanden te leven'...
'Oei' snikt de vrouw, 'wat is dat het goede nieuws?'

Zegt de dokter vrolijk: 'Proficiat! U bent zwanger'...
Geef uw score: