Een man met een halve mandarijn als hoofd stapt een cafeetje binnen, bestelt een pint en gaat aan een tafeltje zitten. Alle ogen zijn op de man gericht - wie heeft ooit zoiets gezien? - maar omdat niemand hem durft aan te spreken, wendt iedereen zich weer tot zijn gesprekspartner. De avond vordert en vordert, en op zeker moment besluit een aangeschoten stamgast op de man af te stappen. 'Excuseer mijnheer,' zegt hij, 'ik zie u al de hele avond zitten, en ik moet het gewoon vragen: hoe komt het in godsnaam dat uw hoofd een halve mandarijn is?' 'Ga zitten,' zegt de man, 'dan zal ik het je uitleggen.' De stamgast gaat zitten, en de man begint te vertellen: 'Vorig jaar kocht ik op een marktje in Marokko een nogal eigenaardige lamp. Toen ik ze thuis begon af te stoffen, kwam er een geest uit tevoorschijn, en die geest liet me drie wensen doen. Als eerste wenste ik, dat alle vrouwen ter wereld mij aantrekkelijk zouden vinden. Als tweede wenste ik, dat iedere keer wanneer ik mijn portefeuille zou opendoen, het geld erin zou verschijnen dat ik op dat moment nodig zou hebben. Die twee wensen werden door de geest terstond vervuld.' 'En wat was je derde wens dan?' vraagt de stamgast nieuwsgierig. Waarop de man: 'Als derde wenste ik dat mijn hoofd een halve mandarijn was.'
Geef uw score: